Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Siit leiad teabe selle kohta, kuidas me töötleme sinu isikuandmeid ning tagame nende kaitse, sealhulgas kui kasutad meie teenuseid domeenil opadii.ee. Küsimuste korral võta julgelt ühendust.

Vastutav andmetöötleja Sinu andmete vastutav töötleja on Opadii OÜ (14444338). Aadress: Kadaka puiestee 142/1-24; telefon: 5687 1781; e-post: info@opadii.ee.

Milliseid andmeid, kuidas ja kui kaua me kasutame?

Teenuste osutamine
Selleks et sulle teenuseid osutada, s.t toimetada kohale sinu tellitud kaup ja kaubaga seotud dokumendid, võimaldada sul kauba eest tasuda, ning et sinuga vajadusel seotult teenuse osutamisega kontakteeruda, küsime sinult sinu kohta järgmised andmed: Säilitame sinu andmed kolme aasta jooksul ajast, kui teenuseid viimati kasutasid, lähtudes eesmärgist tagada sinu ja meie lepinguliste õiguste ning kohustuste täitmine (nt kauba tagastamine; kauba garantiist tulenev; kauba tagasikutsumine; esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine), samuti et vastata sinu küsimustele seoses teenuse osutamisega.

Raamatupidamislikest nõuetest tulenevalt säilitame raamatupidamise algdokumendid seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil meile vastava kauba eest tasusid.

Sõltumata eelnevast kustutame andmed viivitamata, kui langeb ära igasugune alus ja eesmärk nende edaspidiseks säilitamiseks.

Veebilehitsemise statistika ja sinu eelistused
Soovime oma veebilehti pidevalt arendada ning muuta neid veelgi enam kasutajasõbralikuks, et meie teenused vastaksid maksimaalselt meie klientide vajadustele ja eelistustele. Sel eesmärgil soovime teada, kui tihti meie veebilehte külastatakse, millist seadet ja brauserit lehitsemiseks kasutatakse, millistest regioonidest külastajad tulevad, ning milline meie veebilehel olev teave on veebilehe külastajate jaoks enim huvipakkuv. Vastavaid andmeid kasutame õigustatud huvi alusel, ning säilitame tähtajatult. Me kasutame selliseid statistilisi mitteisikustatud andmeid selleks, et analüüsida meie veebilehe külastajate trende.

Õigustatud huvi alusel jätame meelde ka sinu tegevused ja eelistused meie veebilehtedel (sinu keele-eelistus, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et sa ei peaks neid korduvalt uuesti sisestama. Samuti jätame meelde teabe sinu ostude, ostmata jäänud ostukorvi, allalaadimiste ning meie esitatud küsimustele antud vastutuste kohta, et suunata sulle edaspidi just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu sul võiks enim huvi olla. Need andmed säilitame seni, kuni meil on alus säilitada sinu andmed kas teenuse osutamiseks (vt ülal) või otseturunduseks (vt all).

Nimetatud eesmärkidel kasutame Google Analytics’i kaudu küpsiseid (küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Sinu seadmesse, kui Sa veebilehte külastad).

Täiendava teabe Google Analytics’i tööpõhimõtete kohta leiad siit: https://support.google.com/analytics/answer/1012034?hl=lten&ref_topic=6157800

Sa võid igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt. Vaata selle kohta täpsemalt siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Lisaks võib sinu tegevused meie veebilehel (sh Sinu IP aadress, päringu aeg) salvestada ka server, mis majutab meie veebilehte. Ka neid andmeid kasutatakse õigustatud huvi alusel, aga vaid tehnilistel eesmärkidel tagamaks veebilehe turvalisus ja toimimine.

Sa saad kustutada kõik küpsised, mis sinu arvutis on, samuti seadistada oma brauser selliselt, et küpsiste edaspidine paigutamine ei ole võimalik. Vaata täiendavat teavet nt siit: http://www.youronlinechoices.com/. Kui sa ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi teatud veebilehe funktsioonid korralikult toimida või üldse toimida, sh pead veebilehe külastamisel iga kord teatud eelistusi käsitsi kohandama.

Otseturundus

Sinu nõusolekul kogume ja säilitame otseturunduse eesmärgil kasutamiseks sinu ees- ja perenime ning kontaktandmed. Kustutame need andmed kolme aasta jooksul ajast, mil nõusoleku andsid, või kui meie teenuseid viimati kasutasid, v.a kui uuendad vahepeal meie palvel oma nõusolekut. Kui saadame sulle teavet Opadii pakkumiste, kampaaniate, ürituste ja muude tegemiste kohta, siis kasutame sinu eelistuste kohta kogutud teavet, et suunata sulle just oma neid teenuseid ja teavet, mille vastu sul võiks enim huvi olla.

Juhime tähelepanu, et sul on võimalik igal ajal loobuda oma otseturunduseks antud nõusolekust meile kirjutades või helistades.

Kes andmetele ligi pääseb?

Oleme võtnud organisatsioonilised ja tehnilised meetmed sinu andmete kaitseks igasuguse ebaseadusliku kasutamise eest: sh isikuandmete ebaseaduslik muutmine, hävitamine, avalikustamine ja vargus.

Ettevõttesiseselt on ligipääs sinu andmetele vaid isikul, kes vajab seda sulle teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks. Näiteks veebilehe külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi töötajad, kes vastutavad veebilehe analüüsi ja arendamise eest.

Me ei jaga sinu andmeid kolmandate isikutega , v.a kui: Oleme sõlminud kolmandate isikutega, kes sulle teenuse osutamiseks sinu isikuandmeid töötlevad, isikuandmete töötlemise lepingu tagamaks sinu andmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja andmete töötlemine vaid õiguspärastel eesmärkidel ja alustel. Sellisteks kolmandateks isikuteks on turundus- ja IT-partnerid, samuti raamatupidamis- ja transporditeenuse osutajad, kes asuvad Euroopa Liidus või tagavad Euroopa Liidus kehtivate isikuandmete kaitse nõuete täitmise. Selliseks kolmandaks isikuks on ka Maksekeskuse AS, kes töötleb sinu andmeid volitatud töötlejana maksete teostamiseks.

Sinu õigused

Kontakteerudes meiega e-posti aadressil info@opadii.ee , on sul seaduses nimetatud ulatuses õigus:


Sinu õigus esitada kaebus

Kui sa leiad, et sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi on rikutud, võid esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi järelevalveasutusse, kus on sinu alaline elu või töökoht, samuti Andmekaitseinspektsiooni. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.